Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επκοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψηφίους για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επκοινωνιών για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2021 του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. τους εξής:

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων Διευθυντών Εργαστηρίου Δικτύων και Συστημάτων Επκοινωνιών