Ανακοίνωση για τους φοιτητές/τριες στην κατηγορία των μετεγγραφών με μοριοδότηση

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών με μοριοδότηση να επικοινωνήσουν με το Τμήμα προέλευσης τους και να ζητήσουν την βεβαίωση διαγραφής τους μέχρι την Παρασκευή 1/12/2017. Η βεβαίωση διαγραφής θα ζητηθεί και αυτεπάγγελτα από τις Γραμματείες των Τμημάτων προέλευσης.

Από Γραμματεία