Ανακοίνωση για υποτροφίες κληροδοτημάτων για το ακαδ. έτος 2018-2019

Σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση χορήγησης υποτροφιών των παρακάτω κληροδοτημάτων: