Ανακοίνωση για τους επιτυχόντες με μετεγγραφή χωρίς μοριοδότηση για το ακαδ. έτος 2016-2017

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των μετεγγραφών χωρίς μοριοδότηση να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση προεγγραφής μέσα στο περιβάλλον register.auth.gr (οι αιτούντες μετεγγραφή θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr), από Τρίτη 29-11-2016 έως Δευτέρα 5-12-2016 και να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, μέσα στην παραπάνω προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών, και ώρες 11πμ. έως 12.30μμ, στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής.