Ανακοίνωση για την λειτουργία των Γραμματειών των Τμημάτων της ΣΘΕ

Οι Γραμματείες των Τμημάτων της ΣΘΕ θα λειτουργούν μόνο με το τηλέφωνο και το e-mail μέχρι την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019 λόγω διακοπής ρεύματος στο Κτήριο.

Από τη Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής