Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και E.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. στις εκλογές τις 27ης Ιουνίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη των τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψηφίους για την ανάδειξη εκπρόσωπων των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στη συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019, στις εκλογές της 27ης Ιουνίου 2018, τους εξής:

Υποψήφιοι των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
Σταυρουλάκης Σταύρος, μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

Υποψήφιοι των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Παιάνα Βασιλική, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Τιάκας Ελευθέριος, μέλος Ε.ΔΙ.Π.

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων των μελών Ε.Τ.Ε.Π.

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων των μελών Ε.ΔΙ.Π.