Ανακοίνωση διεξαγωγής δοκιμαστικών μαθημάτων υποψηφίου για θέση ΔΕΠ

την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 ώρα 09:00, στην αίθουσα H6 του ημιωρόφου του κτηρίου Βιολογίας,  ο κ. Αντώνιος Μιχαλάς Θα παραδώσει δοκιμαστικό μάθημα στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς του για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο  «Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού».

Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής να παρακολουθήσουν το μάθημα.

 

από τη Γραμματεία