Ανακοίνωση για την διεξαγωγή μαθημάτων

Μετά από συνεννόηση του Προέδρου με τον Κοσμήτορα, τα προπτυχιακά μαθήματα που διεξάγονται στο κτίριο του Βιολογικού δεν θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα (έως και 10/5/2019). Αναζητούνται λύσεις αλλαγής προγράμματος μαθημάτων και μετακίνησης μαθημάτων σε άλλες αίθουσες.

Από τη Γραμματεία