Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος για το χρονικό διάστημα από 1-9-2018 έως 31-8-2019

Σας γνωστοποιούμε το αποτέλεσμα της διενέργειας της ψηφοφορίας της 27/6/2018 για την ανάδειξη ενός (1) αιρετού εκπροσώπου από τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. και  ενός αιρετού εκπροσώπου από τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής το οποίο έχει ως εξής:

Ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.ΔΙ.Π.  αναδείχθηκε η: κ. Βασιλική Παιάνα

Ως τακτικός εκπρόσωπος των μελών Ε.Τ.Ε.Π. αναδείχθηκε ο: κ. Σταυρουλάκης Σταύρος