Ανακοίνωση ακύρωσης διεξαγωγής δοκιμαστικού μαθήματος υποψηφίου για θέση ΔΕΠ

Σας ενημερώνουμε ότι το δοκιμαστικό μάθημα υποψηφίου για θέση ΔΕΠ στο γνωστικό αντικείμενο «Αξιοπιστία και Ασφάλεια Λογισμικού» του Τμήματος Πληροφορικής, που ήταν προγραμματισμένο για την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 ώρα 09:00,δεν θα πραγματοποιηθεί.

Από τη Γραμματεία