Αναγνώριση Προτύπων

Το μάθημα του 6ου Εξαμήνου, Αναγνώριση Προτύπων, θα ξεκινήσει την Παρασκευή 17/2/2017.