Ανακοίνωση υποψηφίων για την ανάδειξη Διευθυντή Εργαστηρίου «Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (DataLab)» του Τομέα Τεχνολογιών Γνώσης, Δεδομένων και Ιστού του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημώνν για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα μέλη της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν υποψηφίους για την ανάδειξη Δ/ντή Εργαστηρίου «Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (DataLab)» για το χρονικό διάστημα έως 31-8-2021 του Τμήματος Πληροφορικής της Σ.Θ.Ε. τους εξής:

Υπηρεσιακό σημείωμα ανακοίνωσης υποψηφίων Διευθυντών Εργαστηρίου«Επιστήμης Δεδομένων και Ιστού (DataLab)»