Ανακοίνωση διεξαγωγής δοκιμαστικών μαθημάτων υποψήφιων για θέση ΔΕΠ

Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017, στην αίθουσα Γ στον ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας, οι κ.κ.:
Γιαννακάκης Γεώργιος ώρα 10:00 π.μ. με θέμα «Μέθοδοι αξιολόγησης της διεπαφής»
Ιωσηφίδης Αλέξανδρος ώρα 10:30 π.μ. με θέμα «Βασικές αρχές σχεδίασης εύχρηστης διεπαφής»
Κομνηνός Ανδρέας ώρα 11:00 π.μ. με θέμα «Μέθοδοι αξιολόγησης της διεπαφής»
Κοκκώνης Γεώργιος ώρα 11:30 π.μ. με θέμα «Μέθοδοι αξιολόγησης της διεπαφής»
και
την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα ΑΣ στον ημιώροφο του κτιρίου Βιολογίας, οι κ.κ.:
Κατσάνος Χρήστος ώρα 10:00 π.μ. με θέμα «Μέθοδοι αξιολόγησης της διεπαφής»
Τριανταφυλλίδης Ανδρέας ώρα 10:30 π.μ. με θέμα «Μέθοδοι αξιολόγησης της διεπαφής»
Μορίδης Χρήστος ώρα 11:00 π.μ. με θέμα «Μέθοδοι αξιολόγησης της διεπαφής»
Θα παραδώσουν δοκιμαστικό μάθημα στο πλαίσιο της υποψηφιότητάς τους για την πλήρωση μιας (1)
θέσης καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ. στο γνωστικό αντικείμενο
«Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή».
Παρακαλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.
Από τη Γραμματεία