Αλλαγή προγράμματος εξεταστικής Σεπτεμβρίου λόγω εκλογών

Λόγω εκλογών τα μαθήματα της Παρασκευής 18/9 θα εξεταστούν τη Δευτέρα 28/9,
και τα μαθήματα της Δευτέρας 21/9 θα εξεταστούν την Τρίτη 29/9.

http://delab.csd.auth.gr/~apostol/exams-Sept-2015.pdf

Από τη Γραμματεία του Τμήματος