Ακύρωση Μαθήματος Φωτονικής Τεχνολογίας

Το μάθημα Φωτονική Τεχνολογία του 8ου εξαμήνου των προπτυχιακού προγράμματος, δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο στην προγραμματισμένη ώρα και αίθουσα. Για την ημερομηνία και ώρα της αναπλήρωσης, θα υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Διδάσκουσα Θ. Αλεξούδη