Ακαδημία Αθηνών-Υποτροφία στην Ιατρική Απεικόνιση

Σας ενημερώνουμε για την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών, εκ των οποίων μία (1) στον κλάδο της Ιατρικής Απεικόνισης, σε πτυχιούχους Σχολών Μηχανικής, Φυσικής, Πληροφορικής και Μαθηματικών (Σχολών/Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως της Ακαδημίας Αθηνών.

Από τη Γραμματεία