Συμπληρωματικές Δηλώσεις Μαθημάτων Ζυγών Εξαμήνων Εξεταστικής Ιανουαρίου 2015

Σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 1 του νόμου 4316 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθμ. 270, τεύχος Α’ στις 24/12/2014, προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν, 4009/2011 ως ακολούθως:

«24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχτηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.»

Επομένως οι φοιτητές που διανύουν τα 4 πρώτα έτη των σπουδών τους, στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2015 έχουν το δικαίωμα να εξεταστούν και σε μαθήματα εαρινών εξαμήνων, αρκεί να τα έχουν δηλώσει μία φορά στο παρελθόν.

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν από την Παρασκευή 9-1-2015 μέχρι και την Πέμπτη 15-1-2015 μέσω του https://sis.auth.gr/

Υπενθυμίζουμε ότι οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν ήδη δηλώσει μαθήματα εαρινού εξαμήνου σε προγενέστερη ημερομηνία και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκτυπώστε τη δήλωσή σας ή αποθηκεύστε την σε μορφή pdf στον υπολογιστή σας για να χρησιμοποιηθεί σαν αποδεικτικό σε περίπτωση που η δήλωσή σας δεν καταχωρηθεί. Καμία αλλαγή ή τροποποίηση ή εκπρόθεσμη κατάθεση δήλωσης δεν θα γίνει δεκτή χωρίς το αποδεικτικό υποβολής (εκτύπωση ή pdf).