Σχετικά με την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ

Έγγραφο του Γραφείου Πρυτανίας σχετικά με την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών στο Συμβούλιο του ΑΠΘ