Ομιλίες: κ.Ραπτόπουλου, κ. Κουζινόπουλου, κ. Μιχαήλ – Τετάρτη 27/11 και Πέμπτη 28/11

1) Ο Δρ. Ραπτόπουλος Χριστόφορος (Πανεπιστήμιο Πατρών) θα κάνει διάλεξη με τίτλο: “Τυχαιότητα και Σχεδιασμός Αποδοτικών Αλγορίθμων” στις κεντρικές εγκαταστάσεις του Τμήματος στον ημιόροφο του κτιρίου Βιολογίας ΑΠΘ, την Τετάρτη 27/11 ώρα 11πμ-1μμ στην αίθουσα Η6.

Περίληψη: “Στην ομιλία αυτή θα παρουσιάσουμε τρεις ερευνητικές περιοχές όπου η τυχαιότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στο σχεδιασμό και την ανάλυση αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, θα συζητήσουμε για τυχαία γραφήματα τομής ετικετών, για εξελικτικά δυναμικά σε δίκτυα και για αλγοριθμικά θέματα ασύρματης μεταφορά ενέργειας σε δίκτυα επικοινωνιών. Σε κάθε περιοχή, θα αναφέρουμε πρόσφατα αποτελέσματα από την έρευνα μας και θα επισημάνουμε χρήσιμα εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης αλγορίθμων. Επίσης, θα συζητήσουμε σημαντικά ανοιχτά προβλήματα και θα αναφερθούμε σε δυνατότητες προσέλκυσης σχετικής χρηματοδότησης.”

2) Ο Δρ. Κουζινόπουλος Χαράλαμπος (Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) θα κάνει διάλεξη με τίτλο: “Πολυπλοκότητα αλγορίθμων σε πειράματα φυσικής Υψηλής Ενέργειας και σε ενσωματωμένα συστήματα” στις εγκαταστάσεις του Τμήματος που βρίσκονται στην Καλαμαριά (οδός Εθν. Αντίστασης 16), 2ος όροφος, την Τετάρτη 27/11 ώρα 5μμ-7μμ στην αίθουσα ΕΑ2.

Περίληψη: “Στη διάλεξη αυτή θα παρουσιαστούν εξειδικευμένα ζητήματα που αφορούν στη χρήση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης για την ανακατασκευή τροχιών στοιχειωδών σωματιδίων στο πείραμα ALICE του CERN καθώς και στη συγχώνευση δεδομένων σε ενσωματωμένα πολυ-αισθητηριακά συστήματα. Έμφαση θα δωθεί στην πολυπλοκότητα των αλγορίθμων, σε επίπεδο χρόνου και χώρου, τόσο για την αντιμετώπιση τεράστιου όγκου δεδομένων στην πρώτη περίπτωση όσο και για τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στη δεύτερη.”

3) Ο Δρ. Μιχαήλ Όθων (University of Liverpool) θα κάνει διάλεξη με τίτλο: “Αλγοριθμική Θεωρία Δυναμικών Δικτύων” στις εγκαταστάσεις του Τμήματος που βρίσκονται στην Καλαμαριά (οδός Εθν. Αντίστασης 16), 2ος όροφος, την Πέμπτη 28/11 ώρα 11πμ-1μμ στην αίθουσα ΕΑ1.

Περίληψη: “Σε αυτή την ομιλία θα δούμε μία νέα ερευνητική περιοχή της επιστήμης υπολογιστών, την Αλγοριθμική Θεωρία Δυναμικών Δικτύων. Πληθώρα νέων και παραδοσιακών συστημάτων, όπως μεταφορές, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, μοριακά και χημικά δίκτυα, το Mobile Internet, το Internet of Things και ρομποτικά συστήματα μπορούν να αναπαρασταθούν και να αναλυθούν μέσω δυναμικών δικτύων. Το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δικτύων είναι ότι αλλάζουν με τον χρόνο. Έτσι, ο χρόνος γίνεται μία επιπλέον εγγενής διάσταση. Από τη σκοπιά του σχεδιαστή αλγορίθμων, τα δυναμικά δίκτυα είναι πηγή νέων προκλήσεων. Οι παραδοσιακές μέθοδοι δεν εφαρμόζονται ενώ τα προβλήματα γίνονται κατά κανόνα πολύ πιο δύσκολα, εν μέρη λόγω της επιπλέον χρονικής διάστασης και της απρόβλεπτης φύσης της δυναμικής του δικτύου. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις βασικές υποπεριοχές της νέας θεωρίας και τη συνεισφορά του ομιλητή και των συνεργατών του σε αυτές.”

4) Ο Δρ. Κανελλόπουλος Παναγιώτης έχει αποσύρει την υποψηφιότητά του, συνεπώς δεν θα κάνει διάλεξη (η οποία ήταν προγραμματισμένη την Πέμπτη 28/11 ώρα 3μμ-5μμ).