ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΟΛΕΓΙΩΝ

Σε συνέχεια του σχετικού ψηφίσματος της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. μετά την ανοιχτή συνεδρίαση Συγκλήτου στις 15/10/2019 με συμμετοχή φοιτητών και την 344/20-11-2018 Συνέλευση Τμήματος (ΣΤ) Πληροφορικής του Α.Π.Θ. όπου λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες των φοιτητών σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων της χώρας, η ΣΤ ομόφωνα αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος διαμαρτυρίας.

Σε μια εποχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης των δημόσιων Πανεπιστημίων και προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων και μετά την πρόσφατη δημιουργία μεγάλου πλήθους Τμημάτων Πληροφορικής από την αιφνίδια μετατροπή των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια, θεωρούμε εξαιρετικά λανθασμένη τη νομοθετική αναγνώριση ισότιμων με τα ΑΕΙ επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους ιδιωτικών κολεγίων. Η πληθώρα των κολεγίων αυτών δεν έχει πιστοποιηθεί επαρκώς, δεν ακολουθεί πλήρη και ποιοτικά προγράμματα σπουδών, διαθέτει κυρίως έκτακτο προσωπικό που επιλέγεται με διαδικασίες που δεν συγκρίνονται με τις εκλογές των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ, και στο σύνολο τους δεν  λειτουργούν σε αντιστοιχία με τις διαδικασίες οργάνωσης και παροχής υψηλής στάθμης εκπαίδευσης των ελληνικών ΑΕΙ.

Μια τέτοια αναγνώριση προκαλεί τεράστιες αδικίες σε πολλαπλά επίπεδα. Πλήττει κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα των αποφοίτων ΑΕΙ οι οποίοι μετά από πολυετείς προσπάθειες, τόσο για την εισαγωγή σε Τμήματα ιδιαιτέρως ανταγωνιστικά όσο και για την αποφοίτησή τους από απαιτητικά προγράμματα σπουδών θα βρεθούν σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού με απόφοιτους από προγράμματα αμφίβολης επάρκειας τα οποία δεν παρέχουν καμία ακαδημαϊκή εγγύηση ποιότητας εκπαίδευσης αντίστοιχης με των ΑΕΙ. Επιπλέον, η αναγνώριση αυτή προσβάλλει τη συνεχή προσπάθεια αριστείας και ποιότητας των ελληνικών ΑΕΙ αφού τα πτυχία κολεγίων όχι μόνο συγκρίνονται αλλά και ταυτίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία ΑΕΙ.