Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Στυλιανού Πίτρη

Την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020, ώρα 13:00, στην Αίθουσα Η6 του τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. (ημιόροφος κτιρίου Βιολογίας), ο υποψήφιος διδάκτορας κος Στυλιανός Πίτρης θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Φωτονική Πυριτίου για Δρομολόγηση και Μετάδοση σε WDM Αρχιτεκτονικές Οπτικής Διασύνδεσης Επεξεργαστών»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαου Πλέρου.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αμαλία Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Εξεταστική Επιτροπή:

Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αμαλία Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Marco Sampietro, Καθηγητής, Politecnico di Milano
Ηρακλής Αβραμόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Μάνος Βαρβαρίγος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.