Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Νικόλαου Τερζενίδη

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, ώρα 11:00-14:00, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Νικόλαος Τερζενίδης θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Οπτικοί Μεταγωγείς Υψηλής Χωρητικότητας για Δίκτυα Κέντρων Δεδομένων» / «High-Capacity Optical Switches for DataCenter Networks»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαου Πλέρου.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στο πανεπιστημιακό email σας.

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (επιβλέπων)

Αμαλία Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ

Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, Καθηγητής, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Nicola Calabretta, Αναπληρωτής Καθηγητής, Eindhoven University of Technology

Γεώργιος Κεραμίδας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ