Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής κου Μυγδάλη Βασίλειου

Tην Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 10:00, στην Αίθουσα Η3, του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ (ημιώροφος κτιρίου Βιολογικού), ο υποψήφιος διδάκτορας κος Βασίλειος Μυγδάλης θα υποστηρίξει τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Μέθοδοι μηχανικής μάθησης για σημασιολογική ανάλυση βίντεο»
που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ιωάννη Πήτα.
Συμβουλευτική Επιτροπή:
Ιωάννης Πήτας, Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Νικολαίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής  Α.Π.Θ.
Τέφας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής  Α.Π.Θ.
Εξεταστική Επιτροπή:
Ιωάννης Πήτας, Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Νικολαίδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής , Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ.
Τέφας Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής , Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ.
Κοτρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Α.Π.Θ
Λύκας Αριστείδης, Καθηγητής Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Ντελόπουλος Αναστάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Α.Π.Θ
Κομπατσιάρης Ιωάννης, Ερευνητής Α’ Βαθμίδας, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ι.Π.ΤΗΛ.)