Υποστήριξη διατριβής Στέλιου Πίτρη Πέμπτη 21/5 ώρα 13.00-16.00

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω παρουσίαση διατριβής:
Την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020, ώρα 13:00-16:00, ο υποψήφιος διδάκτορας  κος Στυλιανός Πίτρης θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική του διατριβή με θέμα:

«Φωτονική Πυριτίου για Δρομολόγηση και Μετάδοση σε WDM Αρχιτεκτονικές Οπτικής Διασύνδεσης Επεξεργαστών»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Νικόλαου Πλέρου.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Cisco Webex Meetings.

Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης είναι ο:
https://meetingsemea6.webex.com/meetingsemea6/j.php?MTID=m59b947a8ff8a2678d9fdf464306ba3f8

Συμβουλευτική Επιτροπή:

Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αμαλία Μήλιου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Εξεταστική Επιτροπή:
Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Κωνσταντίνος Βυρσωκινός, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αμαλία Μήλιου,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Marco Sampietro, Καθηγητής, Politecnico di Milano
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ηρακλής Αβραμόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Εμμανουήλ Βαρβαρίγος,  Καθηγητής Ε.Μ.Π.