Υποδοχή πρωτοετών προπτυχιακών φοιτητών   του Τμήματος Πληροφορικής

Την  Τετάρτη 14/10/2020 και ώρα 11:00  το Τμήμα Πληροφορικής υποδέχεται τους πρωτοετείς φοιτητές του.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom και θα περιλαμβάνει παρουσίαση του Τμήματος στους νεοεισερχόμενους φοιτητές με χρήσιμες πληροφορίες για τις σπουδές τους και τη λειτουργία του Πανεπιστημίου.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης συνδεθείτε την προγραμματισμένη μέρα και ώρα στον ακόλουθο σύνδεσμο :

zoom-link

Κατά την είσοδο στην πλατφόρμα δηλώστε το ονοματεπώνυμό σας προς διευκόλυνση της σχετικής συζήτησης πιθανών αποριών, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο μέρος της εκδήλωσης.