ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Ανακοίνωση θέσεων πρακτικής άσκησης 2020-2021 μέσω ΕΣΠΑ και υποβολής προ-αιτήσεων

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προαιτήσεων για την Πρακτική Άσκηση 2020-21 μέσω ΕΣΠΑ είναι 05.02.2021 και μπορείτε να υποβάλλετε την προαίτηση σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/GHRsGUdPyyDtnzqM9

Όλο το ενημερωτικό υλικό για την πρακτική βρίσκεται στον σύνδεσμο https://www.csd.auth.gr/studies/undergraduate/praktiki-askisi/ και σας συνιστούμε θερμά να εξετάσετε σοβαρά το ενδεχόμενο εκπόνησής της, λόγω της εμπειρίας που θα αποκτήσετε.  Οι προαιτήσεις γίνονται μία μόνο φορά για όλο το ακαδημαϊκό έτος.

Υπενθυμίζουμε ότι:

  • Οι περίοδοι εκπόνησης είναι α) Απρίλιος-Ιούνιος και β) Ιούλιος-Σεπτέμβριος*.
  • Οι διαθέσιμες θέσεις για την περίοδο 2020-2021 είναι 41.
  • Οι προαιτήσεις θα γίνουν μία μόνο φορά για όλο το ακαδημαϊκό έτος.

*  Σημειώνεται ότι λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης ενδέχεται τα διαστήματα να τροποποιηθούν με νέες ανακοινώσεις.

Για τη συντόμευση των διαδικασιών καλούνται οι φοιτητές που εκτιμούν ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και ενδιαφέρονται σοβαρά για Πρακτική Άσκηση, να ξεκινήσουν από τώρα τη διαδικασία εύρεσης φορέα από το σύστημα ΑΤΛΑΣ (https://atlas.grnet.gr/). Είναι υποχρέωση των φοιτητών να επιλέξουν και να έρθουν σε επικοινωνία με τους φορείς που τους ενδιαφέρουν.

Αναφορικά με τους συνεργαζόμενους Φορείς Υποδοχής, αλλά και για οποιαδήποτε βοήθεια, μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Θεοχάρη, email: gtheocha@csd.auth.gr

Υπενθυμίζουμε ότι η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα είναι μάθημα επιλογής, που λαμβάνει 5 ECTS. Η Πρακτική Άσκηση  είναι τρίμηνης διάρκειας μερικής απασχόλησης και η συνολική αποζημίωση είναι 375 €.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση».