Υλοποίηση Πράξης «Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με ΟΠΣ 5033816.

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) υλοποιούν την παραπάνω Πράξη, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΠΔΕ).

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά την προετοιμασία 260 μακροχρόνια ανέργων επιστημόνων αποφοίτων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών  και σχολών πληροφορικής που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης, (Δήμοι Αμπελοκήπων–Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Κορδελιού–Ευόσμου, Νεάπολης–Συκεών, Παύλου Μελά, Δημοτική Ενότητα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη, Δημοτική Κοινότητα Καλοχωρίου του Δήμου Δέλτα).

Βασικός Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων και η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των συμμετεχόντων, σε αντικείμενα σε βιώσιμους τομείς όπως αυτοί των ΤΠΕ, της Ποιότητας και των Τεχνικών Έργων.

 Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
  2. Προγράμματα κατάρτισης με σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους.
  3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.
  4. Εξειδικευμένη συμβουλευτική επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο των υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης θα υλοποιηθούν:

  • 7 προγράμματα κατάρτισης σε 260 συνολικά ωφελούμενους. Μετά την κατάρτιση, θα ακολουθήσει η συμμετοχή των καταρτισθέντων εργαζόμενων σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν στο θεματικό αντικείμενο που καταρτίσθηκαν. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος κατάρτισης, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO /IEC 17024.
  • Οι 260 ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν προτίμηση μεταξύ τριών σχημάτων και να παρακολουθήσουν και να πιστοποιηθούν σε ένα από αυτά.
  • Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 360 ώρες.
  • Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.
  • 43 ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε είκοσι (20) ατομικές συνεδρίες Εξειδικευμένης Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για τον καθένα. Στόχος των συνεδριών αυτών, αποτελεί η υποστήριξη των ωφελούμενων ώστε να εκπονούν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια.
  • Όλοι οι ωφελούμενοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πολυτεχνικών και Τεχνολογικών σχολών και σχολών Πληροφορικής.

Η πρόσκληση έχει ήδη δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος, https://edu.teetkm.sepve.org/ όπου υπάρχουν όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και ενεργοποιημένη η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής λήγει την Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 24.00.