Το Α.Π.Θ. και το Τμήμα Πληροφορικής μεταξύ των βραβείων στη 4η Βράβευση Ελλήνων Εφευρετών του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας!

Άλλη μια σημαντική διάκριση για το Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ., καθώς ο Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος κος Πλέρος Νικόλαος και τα μέλη της διεπιστημονικής ερευνητικής ομάδας Ασύρματων και Φωτονικών Συστημάτων και Δικτύων (Win.Phos, http://winphos.web.auth.gr/ ) του ΚΕ.Δ.Ε.Κ. κκ. Τσιώκος Δημήτριος, Ντάμπος Γεώργιος και Κετζάκη Δήμητρα, βραβεύτηκαν από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μεταξύ των καλύτερων Ελλήνων Εφευρετών στα πλαίσια του 4ου διαγωνισμού Ελλήνων Εφευρετών του Ο.Β.Ι. Το βραβείο απονέμεται στο Α.Π.Θ. για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας «Μέθοδος Κατασκευής Ολοκληρωμένου Πλασμο-Φωτονικού Βιοαισθητήρα και Συσκευή για το Σκοπό αυτό» με αριθμό ΔΕ 1009480 και ημερομηνία κατάθεσης 17.02.2017, το οποίο επελέγη προς βράβευση μετά από αξιολόγηση 200 περίπου αιτήσεων. Το συγκεκριμένο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αφορά στη σχεδίαση και κατασκευή ενός πλασμο-φωτονικού βιοαισθητήρα, ο οποίος αξιοποιεί το φως και τις ιδιότητές του για την ανίχνευση βιοχημικών ουσιών μέσω ενός ολοκληρωμένου φωτονικού κυκλώματος. Μετά την επίδειξη του πρώτου πειραματικού πρωτοτύπου από την ομάδα του Τμ. Πληροφορικής και του ΚΕΔΕΚ στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου, η start-up εταιρεία Bialoom απέκτησε τα δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από το Α.Π.Θ. κι αυτή τη στιγμή προωθεί την εμπορική του αξιοποίηση για τη διάγνωση της σήψης. Η συγκεκριμένη βράβευση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Τμ. Πληροφορικής και καταδεικνύει την άοκνη προσπάθεια των μελών του τμήματος για τη σύνδεση της έρευνάς του με τη βιομηχανία, καθώς επίσης και τη δυναμική του στον τομέα του Υλικού (hardware) Υπολογιστών, υπογραμμίζοντας την διεθνώς καταξιωμένη θέση του τμήματος τόσο στον τομέα της Πληροφορικής όσο και σε αυτόν του Μηχανικού Υπολογιστών. Λεπτομέρειες για το βραβείο μπορούν να βρεθούν εδώ στη σχετική ανακοίνωση στη σελίδα του Ο.Β.Ι., ενώ τη σχετική εκδήλωση απονομής των βραβείων μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει εδώ https://www.youtube.com/watch?v=cKAk_tbQeVE&t=2301s , μαζί με τις ομιλίες των κκ. Τσιώκου και Πλέρου από το λεπτό 26:00 και μετά.