Τηλε-εισήγηση/διαβούλευση για “Τα προσωπικά δεδομένα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης”, ELSA day, 25/11/2020, 18:30-19:30

Εκ μέρους του Καθηγ. κ. Ι. Πήτα, σας ενημερώνουμε για το παρακάτω:

Προσκαλείστε να συμμετάσχετε στην τηλε-εισήγηση/διαβούλευση για “Τα προσωπικά δεδομένα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης”, 25/11/2020, 18:30-19:30 στο πλαίσιο

της  ELSA Day, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών -European Law Students’ Association (ELSA), Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Η εισήγηση θα γίνει από τον καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ και Διευθυντή του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών https://aiia.csd.auth.gr/

κο Ιωάννη Πήτα (https://scholar.google.gr/citations?user=lWmGADwAAAAJ&hl=en) και θα ακολουθήσει συζήτηση/διαβούλευση.

Μπορείτε να βρείτε πληφορορίες για την ELSA Day (και την συγκεκριμένη εισήγηση)  στο Facebook και να χρησιμοποιήσετε την φόρμα δήλωσης συμμετοχής για εγγραφή στην Διαβούλευση.

Η εκδήλωσή θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom, χρησιμοποιώντας τον σχετικό σύνδεσμο. Περισσότερα για τον οργανισμό ELSA θα μπορούσατε να βρείτε την ιστοσελίδα του.

Περίληψη: Τα προσωπικά δεδομένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο κάθε ατόμου και χρήζουν προστασίας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Κίνδυνοι εμφανίζονται από

α) την ανεξέλεγκτη αποθήκευσή τους σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και την αυτόματη επεξεργασία τους από μεγάλες εταιρίες κοινωνικών μέσων, πχ για προσωποποίηση διαφημίσεων

ή χειρότερα για ευθεία πολιτική επιρροή,

β) την ανεξέλεγκτη συλλογή δεδομένων χωρίς την άδεια της/του ενδιαφερομένου πχ από κάμερες δρόμου ή αυτόνομα συστήματα και την αυτόματη ανάλυσή τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει πολύ προηγμένα εργαλεία ανάλυσης προσωπικών δεδομενων (πχ αναγνώριση προσώπου, ανάλυση καταναλωτικών προτιμήσεων) που

μπορούν να χρησιμοποηθούν, όπως ανέκαθεν, για καλό σκοπό (πχ βοήθηση ατόμων τρίτης ηλικίας που έχουν ανάγκη) ή για πολύ κακούς και αντιδημοκρατικούς σκοπούς

(αστυνομικό κράτος) και στρατιωτικούς σκοπούς (αναγνώριση και επίθεση σε στόχους).

Τα δεδομένα (και τα προσωπικά) αποτελούν το καινούριο διεθνές  Eldorado και η αξιοποίησή τους έχει μεγάλη οικονομική σημασία και πρέπει να ενθαρρύνεται,

αρκεί να κρατούνται κανόνες προστασίας, ανταμοιβής και δημοκρατίας.

Η Ευρωπαική Κοινότητα έχει αναπτύξει και ψηφίσει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ‘The General Data Protection Regulation’(GDPR),

αλλά απαιτούνται τεχνολογικά εργαλεία (και πολιτική βούληση) για την εφαρμογή του. Η ανάπτυξη τέτοιων εργαλείων μπορεί να δώσει σημαντικό τεχνολογικό προβάδισμα

στην Ευρώπη προς μια Τεχνητή Νοημοσύνη με ανθρώπινο (και Ευρωπαικό) πρόσωπο.

Φυσικά, όλα τα παραπάνω είναι αντικείμενο δημιουργικής συζήτησης και, αν απαιτείται, αντιπαράθεσης.

Η ELSA Day αποτελεί μία εμβληματική δράση για το σωματείο της ELSA Thessaloniki. Εορταζόμενη την τελευταία Τετάρτη του Νοέμβρη πανευρωπαϊκά από όλο το δίκτυο της ELSA, συνιστά μία δράση κατεξοχήν αφιερωμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα και την προάσπισή τους. Κύριος πυρήνας της φετινής θεματικής είναι “Η τεχνητή νοημοσύνη σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα δικαιώματα”. Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα από τα πιο φλέγοντα ζητήματα όχι μόνο  της επιστημονικής κοινότητας αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Στις 25 Νοεμβρίου, λοιπόν μέλη της ELSA Thessaloniki και όχι μόνο, φοιτητές ,μαθητές και φορείς της κοινωνίας των πολιτών θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μία δημόσια διαβούλευση, που αν και θα λάβει χώρα ηλεκτρονικά, για ακόμη μία φορά θα φέρει κοντά ανθρώπους, θα προβληματίσει και θα δώσει τροφή για σκέψη. Αντικείμενο της διαβούλευσης θα αποτελέσουν 8 επίκαιρες θεματικές. Σκοπός της είναι οι συμμετέχοντες να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να συζητήσουν πάνω σε αυτές και να καταλήξουν στα πορίσματα τους, προτείνοντας πιθανές λύσεις αλλά και εκφράζοντας μελλοντικούς προβληματισμούς.Επιθυμία και όραμά μας είναι η κινητοποίηση όσο μεγαλύτερου μέρους της κοινωνίας είναι δυνατόν. Η ευαισθητοποίηση στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κύριο μέλημά μας, δίνοντας ερεθίσματα στον καθένα ξεχωριστά.