Τηλε-διάλεξη ‘Deep image segmentation’. Τηλεδιάσκεψη ομάδας Ίκαρου στά Αυτόνομα Συστήματα 7/5/2020 18:00-19:15.

Εκ μέρους του καθηγ. κ. Ι. Πήτα, σας ενημερώνουμε για το παρακάτω:

Κυρίες/Κύριοι,

την  Πέμπτη 7/5/2020, 18:00-19:15  θα γίνουν οι εξής δραστηριότητες  με skype for business (ανοικτές σε όλους):

1) Τηλε-διάλεξη Ψηφιακών ημερών’:  ‘Deep image segmentation’ Ομιλητής X. Παπαιωαννίδης (ΥΔ τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ) 18:00-18:45

(εξ αναβολής)

2) Τηλεδιάσκεψη ομάδας Ίκαρου στά Αυτόνομα Συστήματα   18:45-19:15

Για να συνδεθείτε, χρησιμοποιειστε το link:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/pitas/96XIAFI5

Για το (2) θα συμμετάσχουν και όσοι ερευνητές του εργαστηρίου AIIA εμπλέκονταιστον Ίκαρο. Επίσης ενθαρρύνονται παρουσιάσεις,

Στον Ίκαρο είναι ευπρόσδεκτοι όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν 1 μέρα την εβδομάδα (ή περισσότερο) σε ένα τουλάχιστον από τα παρακάτω θέματα:

1) Υποστήριξη-ανάπτυξη HW drone (πχ lidar)

2) Ανάπτυξη εφαρμογών drone σε MATLAB, C/C++, Python, CUDA, εργαλεία μάθησης (πχ KERAS, PyTorch), OpenCV, ROS

3) Έρευνα σε μηχανική μάθηση ή/και τεχνητή όραση (μαθηματικά+προγραμματισμός (πχ object detection/tracking,

γρήγορες συνελίξεις, αναγνώριση ανθρώπινων κινήσεων)

4) Δημιουργία/βελτίωση ppt και παρουσίαση/διάλεξη σε διάφορα θέματα σχετικά με τα προαναφερόμενα (1-3).

5) Οργανωτική βοήθεια (πχ υποστήριξη σελίδας, θερινό σχολείο http://icarus.csd.auth.gr/aiia-summer-school-on-autonomous-systems-2020/),

6) Έρευνα για υποστηρικτικό CVML υλικό (lectures, training data)

7) Έρευνα για νέους τρόπους διδασκαλίας CVML διαλάξεων (Coursera courses, other e-learning course framework)

Νέα ερευνητικά θέματα:

1) Robust CNN

2) Deep neural network (DNN) self-awareness. Knowledge quantification. Knowledge capacity

3) Model-based DNN learning.

Καλό είναι το θέμα που θα επιλέξει να έχει σχέση και με την ερευνητική δουλειά στην οποία θέλει να συνεχίσει.

Στις προαναφερόμενες δραστηριότητες, τα κέρδη, ανάλογα με την  περίπτωση, μπορούν να είναι τα εξής:
α) δημοσιεύσεις και βελτιωμένο βιογραφικό, β) αμοιβή για έργο που έχει εκτελεσθεί και ελεγχθεί, γ) συμμετοχή σε  συνέδρια

δ) εργασία σε συνεργαζόμενους φορείς στο εξωτερικό.
Μπορεί να συμμετάσχει κάθε ενδιαφερόμενος, που θέλει να κάνει ερευνα  ή/και ανάπτυξη στις περιοχές της μηχανικής μάθησης

ή τεχνητής όρασης ή  τεχνολογιών drones. Τα αντικείμενα ΔΕΝ περιορίζονται μόνον σε θέματα drones, αλλά μπορούν να  επεκταθούν

και σε οποιεσδήποτε άλλες εφαρμογές της μηχανικής μάθησης ή  τεχνητής όρασης.

Η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (http://icarus.csd.auth.gr/ <http://icarus.csd.auth.gr/>)  δραστηριοποιείται σε συνεργασία με τους ερευνητές του έργου AERIALCORE
(https://aerial-core.eu/) σε θέματα έρευνας και ανάπτυξης για τεχνολογίες  drones, drone imaging, τεχνητής όρασης, μηχανικής μάθησης/βαθειών
νευρωνικών δικτύων, ρομποτικής και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα (θα ορισθεί μέρα/ώρα όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση),

στην Αίθουσα Διδασκαλίας Η1 ή H3 ή H4 του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ  (ημιόροφος κτιρίου Βιολογικού).

Ι. Πήτας