Σχετικά με την ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020

Σύμφωνα  με την αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838 ΚΥΑ/10-3-2020 απαγορεύονται τελετές, ημερίδες, συνέδρια και πάσης φύσεως εκδηλώσεις συμπεριλαμβανόμενων και των τελετών ορκωμοσίας.

Οι απόφοιτοι που έκαναν αίτηση για ορκωμοσία για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2020, θα παραλάβουν τα αντίγραφα πτυχίων τους από τις Γραμματείες των Τμημάτων τους στις ημερομηνίες που ήταν προγραμματισμένες οι ορκωμοσίες.

Η προσέλευση των αποφοίτων στους χώρους των Γραμματειών θα γίνει χωρίς την παρουσία συνοδών και βάσει διαμορφωμένου προγράμματος, το οποίο θα σας κοινοποιηθεί από τις Γραμματείες των Τμημάτων σας στο προσεχές διάστημα, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.

Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε τελετή αποφοίτησης  θα πρέπει να κάνουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία του Τμήματός τους.