Σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022 (έκδοση Κ.Υ.Α. Νοεμβρίου 2021)

Σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022 (έκδοση Κ.Υ.Α. 147084/Ζ1/16-11-21 ΦΕΚ 5364/τ.Β’/19-11-21).

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ