Σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022 (έκδοση Κ.Υ.Α.)

Σχετικά με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022 σχετικό έγγραφο.