Συνέλευση Τμήματος

Η επόμενη Συνέλευση Τμήματος θα γίνει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:45 π.μ. στην αίθουσα ΕΑ1 στο παράρτημα του Τμήματος στην Καλαμαριά.

 

Από τη Γραμματεία