Συμπληρωματικοί ονομαστικοί πίνακες αιτούντων μετεγγραφής

 Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ καλούνται να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 22.1.2020 (10:00 π.μ) έως και 29.1.2020 και στην συνέχεια, κατά την ίδια περίοδο, θα πρέπει να προσέλθουν στην Γραμματεία του Τμήματος ώρες 11:00 – 12:30 για την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η υποβολή και ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αιτούντων θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υπ. αρ. 180142/Ζ1/18-11-2019 εγκυκλίου με θέμα «Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020».

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

  • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Από τη Γραμματεία