Συμβολή του Τμήματος Πληροφορικής στην ανάσχεση της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό

Το Εργαστήριο Λογισμικού και Διαδραστικών Τεχνολογιών του Τμήματος Πληροφορικής συνέβαλλε στην ανάπτυξη Τεχνολογιών Μάθησης, όπως διαδικτυακή κοινότητα πρακτικής και σοβαρό παιχνίδι, αλλά και υπηρεσία καταγγελιών για την ανάσχεση της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου, με τίτλο: «Ανάσχεση της παρενόχλησης και της κακοποίησης στον αθλητισμό με χρήση τεχνολογιών μάθησης» (Halting Harassment and Abuse in Sports using Learning Technologies-HALT). Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο τύπου του ΑΠΘ   και στην ιστοσελίδα του  ερευνητικού έργου HALT