Πρόσκληση επιστημονικών συνεργατών για συμμετοχή στην ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ», με αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση για ανάλυση και παραγωγή ψηφιακών μέσων»

Η ομάδα «Ίκαρος», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ζητά νέο επιστημονικό συνεργάτη για ερευνητικούς σκοπούς. Το αντικείμενο έρευνας και ανάπτυξης αφορά τη Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση για ανάλυση και παραγωγή ψηφιακών μέσων. Περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

 • Βαθιά μάθηση για αυτόματη παραγωγή νέου οπτικού και κινηματογραφικού υλικού με νευρωνικά δίκτυα (adversarial networks, imitation learning, deep reinforcement learning)
 • Συνεχιζόμενη μάθηση και επανεκπαίδευση νευρωνικών δικτύων
 • Προστασία προσωπικών δεδομένων από εργαλεία αυτοματοποιημένης ανάλυσης
 • Ευρωστία/ανθεκτικότητα νευρωνικών δικτύων σε αντιπαραθετικές επιθέσεις και θόρυβο
 • Βαθιά μάθηση για αυτόματο υποτιτλισμό και περίληψη βίντεο
 • Ανάλυση δεδομένων κοινωνικών δικτύων και επεξεργασία φυσικής γλώσσας (NLP)

Σχετικά ερευνητικά έργα και σύνδεσμοι:

 1. Artificial Intelligence and Information Analysis (AIIA) Lab
 1. AI4Media H2020 Project (2020-2024)

Τι προσφέρουμε

 • Δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, στα αντικείμενα της μηχανικής μάθησης και τεχνητής/υπολογιστικής όρασης.
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξασφαλισμένη διάρκεια χρηματοδότησης στο πλαίσιο επιστημονικών έργων.
 • Πρόσθετη οικονομική επιβράβευση για αξιοσημείωτες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά.
 • Δυνατότητες εξέλιξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού.
 • Συνεργασία με πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα/δημόσιους φορείς/εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού.

Ο υπεύθυνος καθηγητής κος Ιωάννης Πήτας είναι επικεφαλής της διεθνούς ακαδημίας διδακτορικών σπουδών σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA, από το έργο AI4Media H2020 Project).

Προφίλ υποψηφίου

1*) – Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) από Τμήμα ΑΕΙ Πληροφορικής, ή συναφές και ισότιμο, τετραετούς φοίτησης,

ή

– Κάτοχος Διπλώματος (Μ.Eng.) από Τμήμα ΑΕΙ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ή ΗΜΜΥ, ή συναφές και ισότιμο, πενταετούς φοίτησης.

2) Αποδεδειγμένες γνώσεις:

 • αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον C1),
 • ανάπτυξης λογισμικού (C++, Python),
 • μηχανικής/βαθιάς μάθησης ή/και τεχνητής/υπολογιστικής όρασης ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος (σχετική διπλωματική εργασία ή/και επιστημονική δημοσίευση).

*Ενθαρρύνονται οι αιτήσεις υποψηφίων που αναμένεται να τελειώσουν με τις συμβατικές υποχρεώσεις της σχολής στο άμεσο μέλλον (εντός 02-03/2022).

Αιτήσεις για συνεργασία

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α πρέπει να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pitas@csd.auth.gr, μέχρι 1/2/2022, με συνημμένα τα εξής:

 • βιογραφικό σημείωμα,
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,