Πρόσκληση επιστημονικού συνεργάτη για συμμετοχή στην ομάδα «ΙΚΑΡΟΣ», με αντικείμενο «Διαχειριστική υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση»

Η ομάδα «Ίκαρος», σε συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών (AIIA Lab) του Τμήματος Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ζητά νέο επιστημονικό συνεργάτη για σκοπούς διαχειριστικής υποστήριξης έρευνας και ανάπτυξης (system administration). Το αντικείμενο ενασχόλησης περιλαμβάνει τα εξής πεδία:

 • Ανάπτυξη και διαχείριση ιστοσελίδων με χρήση CMS
 • Διαχείριση εξοπλισμού του εργαστηρίου (υπολογιστικής/δικτυακής υποδομής)
 • Υποστήριξη και επίλυση καθημερινών τεχνικών προβλημάτων
 • Υποστήριξη έρευνας (ανάπτυξη επιστημονικού λογισμικού, επισημείωση δεδομένων, κλπ.)
 • Διαχείριση επικοινωνίας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μέλη και συνεργάτες του εργαστηρίου (AIIA Lab)

Σχετικά ερευνητικά έργα και σύνδεσμοι:

 1. Artificial Intelligence and Information Analysis (AIIA) Lab
 2. AI4Media H2020 Project (2020-2024)
 3. AERIAL-CORE H2020 Project (2019-2023)

Τι προσφέρουμε

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εξασφαλισμένη διάρκεια χρηματοδότησης στο πλαίσιο επιστημονικών έργων.
 • Συνεργασία με δημόσιους φορείς/εταιρείες εσωτερικού και εξωτερικού και πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα.
 • Δυνατότητες εξέλιξης δεξιοτήτων που σχετίζονται με επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού.
 • Δυνατότητα παράλληλης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσεων στο Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, στα αντικείμενα της μηχανικής μάθησης και τεχνητής/υπολογιστικής όρασης.
 • Πρόσθετη οικονομική επιβράβευση για αξιοσημείωτες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια/περιοδικά.

Ο υπεύθυνος καθηγητής κος Ιωάννης Πήτας είναι επικεφαλής της διεθνούς ακαδημίας διδακτορικών σπουδών σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AIDA, από το έργο AI4Media H2020 Project).

Προφίλ υποψηφίου

1*) – Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) από Τμήμα ΑΕΙ Πληροφορικής, ή συναφές και ισότιμο, τετραετούς φοίτησης,

ή

– Κάτοχος Διπλώματος (Μ.Eng.) από Τμήμα ΑΕΙ Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ή ΗΜΜΥ, ή συναφές και ισότιμο, πενταετούς φοίτησης.

2) Αποδεδειγμένες γνώσεις:

 • αγγλικής γλώσσας (επίπεδο τουλάχιστον C1),
 • ανάπτυξης λογισμικού (C/C++, Python) και ιστοσελίδων (π.χ., PHP, JavaScript),
 • εγκατάσταση και διαχείριση εξυπηρετητών σε Linux/Windows (π.χ., XAMPP, FTP, κλπ.).

3) Συνεκτιμητέα προσόντα:

 • ενδιαφέρον/γνώση για τους επιστημονικούς τομείς της μηχανικής μάθησης και τεχνητής/υπολογιστικής όρασης,
 • κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικότητα.

*Ενθαρρύνονται οι αιτήσεις υποψηφίων που αναμένεται να τελειώσουν με τις συμβατικές υποχρεώσεις της σχολής στο άμεσο μέλλον (εντός 02-03/2022).

Αιτήσεις για συνεργασία

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποψήφιος/α πρέπει να αποστείλει e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pitas@csd.auth.gr, μέχρι 1/2/2022, με συνημμένα τα εξής:

 • βιογραφικό σημείωμα,
 • πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 • συστάσεις.