Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 , “MSc in BioMedical Engineering at AUTh (BME-AUTh)”

Εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ίδρυση Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρική Μηχανική» («Biomedical Engineering», BME-AUTh) και αναμένεται το ΦΕΚ ίδρυσης του. Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν τα Τμήματα ΑΠΘ: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – Μηχανολόγων Μηχανικών – Χημικών Μηχανικών – Πληροφορικής – Ιατρικής – Βιολογίας. Το ΔΠΜΣ στην Βιοϊατρική Μηχανική (BME-AUTh) θα λειτουργήσει στα Αγγλικά και θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021.

Βρείτε εδώ την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.