Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2019-2020

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων του Τμήματος Πληροφορικής για το ακαδ. έτος 2019-2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν µαζί τους το δελτίο της αστυνοµικής τους ταυτότητας ή άλλο δηµόσιο έγγραφο που να πιστοποιεί την ταυτότητά τους

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ