Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ορισμός Υγειονομικής Επιτροπής για το ΑΠΘ

Βρείτε εδώ το Πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 και ορισμός Υγειονομικής Επιτροπής για το ΑΠΘ