ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ)

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών, έχει αναρτηθεί η πρόσκληση καθώς και η αίτηση https://studentaid.auth.gr/elementor-759/ που αφορούν στη χορήγηση 100 υποτροφιών σε προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, των Σχολών και των Τμημάτων του ΑΠΘ για το έτος 2021. Υποβολή αιτήσεων, ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις Γραμματείες των Τμημάτων έως και τις  19 Φεβρουαρίου 2021.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΟ

Αίτηση ΕΚΟ

 

Από τη Γραμματεία