ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (με απευθείας επαφή των φοιτητών με τους φορείς)

Καθώς πρόσφατα γίναμε δέκτες έντονου ενδιαφέροντος σχετικά με την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (ΠΑ) με χρηματοδότηση από κατάλληλους φορείς υποδοχής (εκτός ΕΣΠΑ), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να υπενθυμίσουμε κάποια διαδικαστικά.

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να εκπονήσουν ΠΑ σε φορείς υποδοχής με αντικείμενο εργασίας τον ευρύτερο χώρο της Πληροφορικής, ανεξαρτήτως χρηματοδότησης μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, ο φορέας υποδοχής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα (για την περίπτωση του εσωτερικού, μέσω του Γραφείου Πρακτικής ‘Άσκησης). Προσοχή, για να συμμετέχει ένας φοιτητής στο εν λόγω Πρόγραμμα και να αναγνωριστεί η Πρακτική του πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στον Κανονισμό της Πρακτικής Άσκησης  ενώ όλες οι πληροφορίες βρίσκονται στο https://www.csd.auth.gr/studies/undergraduate/praktiki-askisi/

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές μπορούν και προτρέπονται μόνοι τους να αναζητήσουν και να βρουν κατάλληλο φορέα. Είναι δεκτό να εκπονηθεί η πρακτική με εξ αποστάσεως εργασία, αν με αυτό τον τρόπο λειτουργεί ο φορέας. Προσοχή στο ότι λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών, από τη στιγμή που θα έρθετε σε επαφή και συμφωνία με τον φορέα, θα πρέπει να περάσει ένα διάστημα περίπου 2 μηνών ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΑΠΘ.

Παράλληλα με τον τρόπο εκπόνησης πρακτικής που αναφέρθηκε παραπάνω, στις αρχές του 2021 θα υπάρχουν ανακοινώσεις και για εκπόνηση πρακτικής όπου οι φορείς επιχορηγούνται μέσω επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Για όποια βοήθεια χρειαστείτε σας παρακαλούμε επικοινωνήστε στο gtheocha@csd.auth.gr (Γεωργία Θεοχάρη)