Πληροφορική: αγορά εργασίας και τάσεις

Την Τετάρτη (1/12) πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση του τμήματος με θέμα «Πληροφορική: αγορά εργασίας και τάσεις». Η ομιλία δόθηκε από τον κ. Βαγγέλη Κατσίκαρο.

Η παρουσίαση του κ. Κατσίκαρου μπορεί να βρεθεί εδώ.