Παρουσίαση Μεταδιδακτορικής Έρευνας Κωνσταντίνου Κυριακόπουλου

Την  Τετάρτη 27/5 στις 17:00  θα παρουσιάσει ο Δρ. Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος τα αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής του έρευνας με τίτλο :

«Πρωτόκολλα Δικτύων Επικοινωνιών» που εκπόνησε στο Τμήμα Πληροφορικής Α.Π.Θ. υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Γ.Παπαδημητρίου.

Η παρουσίαση είναι ανοικτή στους ενδιαφερόμενους ερευνητές και φοιτητές και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στο παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/aristotleuniversity-office365/kyriak/B6IDOQNI

Από τη Γραμματεία του Τμήματος