Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Α. Τσανούσα

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, ώρα 13:30, η υποψήφια διδακτόρισσα κ. Αθηνά Τσανούσα θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Στατιστικές μέθοδοι για τη μελέτη της μεταβλητότητας και των δομών συσχετίσεων βιοϊατρικών δεδομένων»
που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Ελευθέριου Αγγελή

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα zoom.

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν την παρουσίαση πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://zoom.us/j/97062845713?pwd=RnBweGpITEs2dC94K1BlemVsL1FFQT09
Meeting ID: 970 6284 5713
Password: 1QLPek

Εξεταστική Επιτροπή
Ελευθέριος Αγγελής, Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής (επιβλέπων)
Νικόλαος Λάσκαρης, (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, μέλος συμβουλευτικής)
Γρηγόριος Τσουμάκας, (Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, μέλος συμβουλευτικής)
Αντώνιος Αλετράς (Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ)
Αναστάσιος Γούναρης (Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ)
Ιωάννης Κομπατσιάρης (Ερευνητής Α’ βαθμίδας ΙΠΤΗΛ)
Ιωάννα Χουβαρδά (Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ)