Παρουσίαση Διατριβής κας. Γ. Μπελετσιώτη

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, ώρα 12:00-15:00, η υποψήφια διδάκτορας κα Γεωργία Μπελετσιώτη θα υποστηρίξει μέσω τηλεδιάσκεψης τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Ενεργειακά Αποδοτικά Οπτικά Δίκτυα Κορμού»

που εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Γεωργίου Παπαδημμητρίου.

Η υποστήριξη θα λάβει μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα epresence

Συμβουλευτική Επιτροπή:
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Ελένη Καρατζά, Ομότιμη Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Εξεταστική Επιτροπή:
Γεώργιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Α.Π.Θ. (επιβλέπων)
Πέτρος Νικοπολιτίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Αμαλία Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Νικόλαος Πλέρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ.
Δημήτριος Βέργαδος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
Κωνσταντίνος Ψάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Σοφία Πετρίδου, Επίκουρη Καθηγητήτρια, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.