Ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής Ιωάννης Σταμέλος εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ)

Ο Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής Ιωάννης Σταμέλος εκλέχθηκε νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών.
Τον συγχαίρουμε και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του.

Παρατίθεται το σχετικό δελτίο τύπου του Οργανισμού:
https://eellak.ellak.gr/2021/06/18/new_ds/