Ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2020

Καλούνται οι φοιτητές που θα ορκιστούν στην ορκωμοσία εξεταστικής περιόδου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 να καταθέσουν αιτήσεις ορκωμοσίας από την Τετάρτη 19 Φερβουαρίου 2020 μέχρι και την Παρασκευή 28 Φεβρυαρίου 2020.

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαρτίου 2020 ώρα 12:30 μ.μ στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ.

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

  1. Αίτηση, επιλέξτε μία από τις δύο αιτήσεις ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών (κατευθύνσεις ή ροές) που έχετε επιλέξει (κατεύθυνση, ροές )
  2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που να βεβαιώνει ότι δεν οφείλει κανένα σύγγραμμα ή βιβλίο.
  3. Το έγγραφο παράδοσης διπλωματικής εργασίας κατάλληλα συμπληρωμένο.
  4. Το βιβλιάριο σπουδών (εφόσον υπάρχει).
  5. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο).
  6. Το βιβλιάριο υγείας (εφόσον υπάρχει).
  7. Βεβαίωση διαγραφής από την φοιτητική εστία (εφόσον ο φοιτητής διαμένει στην εστία).

Μετά την ανακήρυξή σας σε πτυχιούχος, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώσετε το «Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Σπουδών» από την σελίδα της ΜΟΔΙΠ https://qa.auth.gr/student (οδηγίες για την συμπλήρωση μπορείτε να βρείτε εδώ).

Αν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία στη γραμματεία του Τμήματος η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σε κάθε περίπτωση η αίτηση ορκωμοσίας θα πρέπει να κατατεθεί μέσα στην παραπάνω προθεσμία ακόμη και αν υπάρχουν εκκρεμότητες σε βαθμολογίες.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα από 9-3-2020 έως 23-3-2020 δεν θα εκδίδεται κανενός είδους πιστοποιητικό για τους φοιτητές που θα ορκιστούν στην παραπάνω ημερομηνία.

Από τη Γραμματεία