Ομιλία κ. Χριστοδούλου Παρασκευή 15/11 ώρα 11πμ-1μμ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δρ. Χριστοδούλου Γεώργιος από το University of Liverpool θα κάνει διάλεξη με τίτλο: “Ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων σε παιγνιοθεωρητικά περιβάλλοντα”
στις εγκαταστάσεις του Τμήματος που βρίσκονται στην Καλαμαριά (οδός Εθν. Αντίστασης 16), 2ος όροφος, την Παρασκευή 15/11 ώρα 11πμ-1μμ στην αίθουσα 1.

Περίληψη: “Σε αυτήν την ομιλία θα συζητήσουμε αποτελέσματα που αφορούν την ανάλυση και σχεδίαση αλγορίθμων σε περιβάλλοντα διαμοιρασμού πόρων στα οποία οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν και έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα. Θα συζητήσουμε μεθόδους ανάλυσης τέτοιων συστημάτων, όπως για παράδειγμα συνδυαστικές δημοπρασίες και παίγνια δρομολόγησης και
θα επισημάνουμε σημαντικές ανοικτές προκλήσεις.”

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε.